Kars Iğdır Ağrı Van turu uçak ile İstanbul kalkışlı

2 GECE
 • Ani Harabeleri
 • Kafkas Cephesi
 • Kars Fethiye Cami
 • Kars Müzesi
 • Taş Köprü
 • Akdamar adası
 • Akdamar Kilisesi
 • Van Kalesi
 • Van Kedisi Evi

Başlayan fiyat: 0 ₺

2 GECE
Ani Harabeleri

 • Kars Müzesi
 • Kafkas Cephesi
 • Fethiye Cami
 • Kümbet Cami
 • Taş Köprü
 • Kars Valiliği
 • Ani Harabeleri
 • İshakpaşa Sarayı 
 • Akdamar Adası
 • Akdamar Kilisesi
 • Van Kalasi
 • Van Kedisi Evi

KARS – IĞDIR – AĞRI – VAN TURU

1.GÜN: Kadıköy Evlendirme dairesi önünden 06:00 da kalkacak servisimiz Sabiha Gökçen havalimanına hareket edecektir. Havalimanına kendi gelecek misafirlerimizin en geç bir buçuk saat önce hava limanında olmaları gerekmektedir. PC2590 sefer sayılı 08:00 uçağı, 2 saat uçuş sonrasında 10:00 da Kars Harakani Havaalanı’na iniş yapacaktır.

Alanda sizi karşılayan rehberimizle birlikte Kars şehir merkezine hareket ediyoruz. Öğlen yemeğini şehir merkezinde yiyeceğiz(Ekstra).

İlk durağımız Kars Müzesi:

KARS MÜZESİ TARİHÇESİ Kafkaslardan Anadolu’ya girişte ilk yerleşim merkezi olma özelliğini taşıyan Kars Şehri birçok uygarlığın geçişine tanıklık etmesi sebebi ile binlerce yıldan bu yana iskân edilmiş antik bir yerleşim merkezi özelliğine sahiptir. İpek yolu üzerinde yer alan antik Anı Ören Yerinin ve bölgedeki yoğun Arkeolojik yerleşmenin oluşturduğu taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ihtiyacını karşılamak üzere ilk olarak 1959 yılında Vilayet konağında Müze Memurluğu kurulmuş, daha sonra bölgeden toplanan eserlerin çoğalması sebebiyle 1964 yılından 1978 yılına kadar Kümbet camii olarak da bilinen “Havariler Kilisesi” Müzeye dönüştürülerek sergileme yapılmış, nihayet 1978 yılında İstasyon mahallesinde yeni yapılan modern Müze binası 1981 yılında hizmete açılmıştır. Modern Kars Müzesi günümüzde Arkeolojik, Etnografı ve Taş eserlerin sergilendiği önemli Müzelerimiz arasında yer almaktadır. Kaynak: Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi:

19.yüzyılda Kars’ın Rus ordularının istilasına karşı şehrin savunmasında önemli savaşlara sahne olan tabyalarımız 1828 tarihindeki Rus saldırısının püskürtülmesini, 1855 Kars Zaferinin kazanılmasını sağlamış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da savunma savaşları için kullanılmıştır. Ruslara karşı 1855 tarihinde Tabyalar Savaşı olarak ta bilinen Kars Zaferinden sonra Padişah Abdülmecit 3000 adet Kars Madalyası yaptırıp Kars şehrine göndermiştir. Kanlı Tabya binası ise 1803 tarihinde Padişah III. Selim Döneminde Yeni Tabya ismiyle yapılmış tabyalarımızdandır. 1828 yılında Rusların Kars’a yaptıkları saldırılarında bir gece baskını sırasında tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı Kanlı Tabya olarak anılmıştır. Kanlı Tabya binası Kars şehrini güney cepheden korumak için yapılmış ve günümüze kadar mimari özelliklerini koruyarak ulaşmış bir tabya binasıdır. Kaynakça: Kars Müzesi Müdürlüğü.

Fethiye Cami

Ortakapı Mahallesinde bulunan Fethiye Camii 19.yy sonlarında Ruslar tarafından Baltık Mimari tarzında kilise olarak yaptırılmış olup bina Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra Kapalı Spor Salonu olarak kullanılmış 1985 yılında ise camiye çevrilmiştir. Kaynak: Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kümbet Camii (12 Havariler Kilisesi):

Kars Kalesinin güney eteğinde Kale İçi Mahallesinde yer alan Havariler Kilisesi Şehirdeki Ermeni kiliselerinden birisi olup Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından M.S. 932-937 yılları arasında yaptırılmıştır. Kilise merkezi planlı olup dört yonca yaprağını andıran, dört nişle genişleyen dik açılı bir mekâna sahiptir. Daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen yöredeki bu kilise camiye dönüştürülerek Kümbet Cami adını almıştır. Bölge Rus hakimiyetine girince camii Rus Ortodoks Kilisesine çevrilmiş, 1918 yılında Türk hakimiyetine girince yeniden camiye çevrilmiştir. 1964 yılında ise müzeye dönüştürülerek, Kars´ta yapılan kazılardan elde edilen tarihi eserler burada sergilenmeye başlanmıştır. Kars Müzesi adıyla da bilinen bu eski ibadethane, bu işlevini 1981 yılına kadar sürdürmüştür. 1993 yılından bu yana yine cami olarak kullanılmaktadır. Kaynak: Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taş Köprü:

Kars çayının dere içi mahallesine akan kısmında Kale içi Mahallesi ile Sukapı Mahallesini ayıran dar boğaz üzerinde M.S. 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan üç tonoz kemerli olarak yaptırılan köprünün tamamı düzgün kesme bazalt taşından yapılmış olup daha sonra bir kısmı yıkılan köprüyü Karahanoğlu Hacı Ebübekir 1725 yılında yeniden yaptırmıştır. Kaynak: Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı:

Ortakapı Mahallesinde yer alan Konak 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş, Osmanlı Dönemi yapılarındandır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında (93 Harbi) Ordu Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından bir süre Karargâh Binası olarak kullanılmıştır. 2001 yılında Kars Valiliği tarafından restore edilen konak, galeri olarak hizmete açılmıştır. Kaynak: Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Kars Valiliği Binası:

1883 tarihinde yapılan konak tek katlı olup ‘L’ planlıdır. Doğu yönündeki binanın giriş cephe duvarı yalancı sütun ve rölyef süslemelidir. 1921 Kars Antlaşmasının imzalandığı konak, Cumhuriyetin ilanından sonra Vali Konağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde Valilik Makamı olarak kullanılmaktadır.

Defterdarlık Binası:

İlimizde Baltık mimari tarzında yapılmış Kars’taki bu dönem mimarisinin en önemli eseri olarak bilinir. Üç katlı binanın dış cephesindeki kartuş süsleme dikkat çekicidir. Cumhuriyetin ilanından sonra Kars Valiliği binası olarak kullanılan taşınmaz 1980 yılından sonra restore edilerek Defterdarlık Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde halen Defterdarlık binası olarak kullanılmaktadır. Kaynak: Kars İli Kültür Envanteri.

Son olarak eski Rus mimari yapıları gördükten sonra geceyi geçireceğimiz otelimize gidiyoruz. Akşam yemeği otel de alınacaktır.

2.GÜN: Otelde alacağımız kahvaltıdan sonra şehir merkezine 42 km uzaklıkta, Arpaçay boyunda bulunan Ani Harabelerine doğru hareket ediyoruz.

Ani Harabeleri:

Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden Ani, bir zamanlar bölgenin önemli bir merkeziydi. “1001 Kilise Şehri” olarak da anılan Ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edildi. Kars’a 48 kilometre uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında bulunan kent, Ermeni Bagratuni hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olmuştu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani Harabelerinin, şimdilerde kalıcı listeye girebilmesi için uğraş veriliyor. Sayısız depreme ve savaşa tanıklık eden kent, 2011’den beri kazı ve restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor.

Ani Harabelerini gezdikten sonra Iğdır’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saat 20dk(180km) yolculuğumuzdan sonra Iğdır şehir merkezine varıyoruz. Öğlen yemeğimizi şehir merkezinde alacağız (Ekstra). Yemekten sonra İshak Paşa Sarayı’na, Doğu Beyazıt’a gidiyoruz.

İshak Paşa Sarayı - Ağrı

Doğubayazıt’ın 7 km. Güney doğusunda, Eski Beyazıt’a ve ovaya hâkim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri olan komple bir saraydır. Birinci Dünya harbine kadar Beyazıt Sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımı 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış, aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784’ te (99 yılda) tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. Saray 115X50 m. boyutlarında, tesviye edilmiş, Karaburun tepesi üzerine terası, iki avlu ile bu avluları çevreleyen çeşitli yapı topluluğundan meydana gelmektedir. Doğu-Batı yönünde yaklaşık 7.600m. karelik bir alan üzerine oturtulmuştur.

İshak Paşa Sarayından Van’a hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saat 20dk (232km) sürecek olan yolculuğumuzdan sonra otelimize varıyoruz. Akşam yemeği otelde alınacak.

3. GÜN: Otelde aldığımız kahvaltı sonrasında Akdamar Adasına hareket ediyoruz.

Akdamar Adası ve Kilisesi:

Gevaş İlçesi’nin sınırları dahilindeki Akdamar Adası'nda yer almaktadır. Adanın güneydoğusuna kurulmuş olan kilise, Kutsal Haç adına Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır. Kilisenin kuzeydoğusundaki şapel 1296-1336 tarihlerinde; batısındaki jamaton 1763 tarihinde; güneyindeki çan kulesi 18. yüzyıl sonlarında ilave edilmiştir. Adaya gitmek için teknelere biniyoruz. Yaklaşık 20dk sürer. 

Ada gezimizden sonra Van merkezde öğle yemeği için serbest zaman. Daha sonra sırasıyla Van Kalesi, Kedi Evi, Gümüşçüler gezimizden sonra kalan zamana göre şehir merkezinde serbest zamandan sonra Van Ferit Melen Havaalanına hareket ediyoruz. PC2503 sefer sayılı 18:40 uçuşuyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniyoruz. Bir dahaki Gezenti tur gezimizde görüşmek üzere, hoş çakalın.

Ek bilgiler

Tüm uçaklı kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı yükseldikçe (uçaklarda doluluk oranı arttıkça) uçaklardaki fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.

Genel Şarlar

Gezi süresi hareket ve dönüş günü dahil olmak üzere 2 gece 3 gündür. Çocuk indirimi iki yetişkin yanında tek bir çocuk için uygulanır. 0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir. Triple odalarda 3. Yatak normal yatak konforunda olmayabilir. 2 yaşındı doldurmuş her bir bireyin otobüste koltuk alması zorunludur. Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. Tur içeresinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez. Tur öncesi ve tur içinde hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda Gezenti Tur’un sorumluluğu yoktur. Bu turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 10 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 3 Gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Gezenti Tur’da saklıdır. Turun iptali durumunda Gezenti Tur iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur. Turlarımızda 10 - 14 kişi arası kayıtlarda lüks minibüs, 15 - 20 kişi arası kayıtlarda 27 kişilik lüks midibus ile ulaşım sağlanır. En son sirkü bir önceki sirküyü geçersiz kılar. Fiyatlarımıza KDV dâhildir.

1618 Nolu Zorunlu Seyahat Sigortası Kapsamı

Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.

Rehber Tavsiyesi

Gezi yerlerinde genel de yürüyüş yapacağımızdan dolayı Bunu dikkate alarak hazırlıklı gelmenizi mevsim koşullarını düşünerek giyininiz (polar/kazak, şapka, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.)ince den kalına doğru bir giyimi tercih ediniz (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz). Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, kaya, çamur, su vb.). Boğazlı bot ya da spor ayakkabı iyi olur. Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmalı) Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın. Varsa ilaçlarınız, fotoğraf/video çekiyorsanız yedek pil veya power bank bulundurmanız gerektiğini hatırlatır sizleri turlarımızda misafir etmekten mutluluk duyarız.

İklim Şartları

Doğu Anadolu bölgemizde karasal iklim hâkim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep olmaktadır. Yazlarda kış gibi erken başlayarak sıcaklık yüksek olmaktadır. Fakat bu bölgemizde nem oranı yüksek olmadığı için sıcaklık fazla yüksek hissedilmemektedir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları fazla olmaktadır. Bununla beraber yıllık sıcaklık farkları da yüksek oranda olmaktadır. Yazları sıcak ve kurak geçer, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır.

 • 4* Otellerde 2 gece yarım pansiyon konaklama
 • Pegasus Hava yolları İstanbul – Kars ve Van İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
 • Akdamar Adası tekne turu
 • Müze ve Ören yeri giriş ücretleri
 • Profesyonel rehberlik hizmetleri
 • Lüks turizm araçları ile gezi
 • Açık büfe 2 sabah kahvaltı (otelde)
 • Açık büfe veya set menü 2 akşam yemeği (otelde)
 • Programda belirtilen tüm çevre gezileri
 • 1618 sayılı kanun gereği zorunlu seyahat sigortası
 • Tüm özel harcamalar
 • Tüm öğle yemekleri
 • Tüm yemeklerde alınan içecekler
 • Ekstra olarak belirtilen tüm geziler, etkinlikler ve faaliyetler
Tur Başlangıç - Bitiş İki Kişilik Odada Kişi Başı 3.Kişi Fiyatı     Tek Kişilik Odada Kişi Başı Çocuk(2-6 Yaş) Çocuk(6-12 Yaş)
Maalesef bu turun satışı henüz yok. Bilgi almak için kayıt bırakınız.